Zásady ochrany osobních údajů

Podnikající fyzická osoba – Gabriela Sovadinová

Tyto zásady se týkají zpracování osobních údajů, pokud vyplníte přihlášku na některý z kurzů nebo jinou akci pořádanou výše uvedeným subjektem.

Pokud jste mým zákazníkem, příjemcem ošetření CSO, nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Tímto zodpovídám za jejich ochranu a bezpečí. Přečtěte si, jak jsou chráněné a jaké zásady a práva se jich týkají v souvislosti s GDPR (Evropské nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce

Gabriela Sovadinová, DiS., Jan Ziky 1943/24, 708 00 Ostrava, Česká Republika, IČ: 62359410. Jsem zapsaná v živnostenském rejstříku.

Spravuji webové stránky www.tarika.cz.

Pokud se na mne budete chtít obrátit v průběhu zpracování, můžete mne kontaktovat na tel. čísle +420 603 276 572 nebo na emailové adrese info@tarika.cz.

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji všechny zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, hlavně zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR následovně:

  • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

  • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracovaní osobních údajů,

  • umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • Poskytování služeb, plnění smlouvy Vaše osobní údaje (fakturační údaje a kontaktní údaje) nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. poskytnutí objednaných služeb spojené s ošetřením CSO, semináře, kurzy a služby s tím spojené, tj. informace a přihlašovacích údajů při zakoupení kurzů a seminářů, které mi sami pošlete.
 • Vedení účetnictví Jste-li mým zákazníkem, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • Fotografie a video záznamy ze seminářů. Na některých mým živých akcí – seminářích, kurzech atd., pořizuji fotografickou dokumentaci. Fotografie používám v propagačních materiálech, především na webu. U těchto fotografií nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci, a to na základě souhlasu. Pokud byste na fotografiích nechtěli být, dejte mi vědět na mé kontaktní údaje před pořádáním živé akce.

  Uvedené osobní údaje zpracovávám po dobu 6 let od data ukončení kurzu od data ukončení kurzu a pokud to zákony vyžadují, i po dobu delší (např. archivace účetnictví apod.). Údaje využívám pro případné nabídky dalších, především navazujících kurzů, které jsou inzerovány na webu www.tarika.cz, a jehož jsem provozovatelem. Některé navazující kurzy jsou totiž určeny pro absolventy kurzu I. a proto jsou jim přednostně nabídnuty. Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech uvedla jinak.

Předání osobních údajů třetím osobám

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které si nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací pouze takových zpracovatelů, kteří umí data ochránit v souladu s požadavky zákona a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem: účetní firma, cloudové úložiště souborů (Disk Google). Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji, že v takovém případě budu při výběru na zpracovatele klást vysoké nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování v souladu se zákonem. Bez vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje chráním v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů. Výpočetní technika, kterou používáme, je aktualizovaná a chráněna antivirovým programem i firewallem. Přistup je vždy chráněn dostatečně silným heslem a umožněn pouze těm osobám, které z pracovních důvodů s osobními údaji potřebují nakládat.

Cookies

Při procházení mým webových stánek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte a nebo také jestli přicházíte díky některému z mých affiliate partnerů. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu, affiliate a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboř věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovány jen na základě vašeho souhlasu.

Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů, proto používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

Koho využívám pro zpracování:

Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na  https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Přejít nahoru