Zdravotní a etické podmínky pro ženské kurzy

Zdravotní a etické podmínky se vztahují na kurzy a další akce organizované podnikající fyzickou osobou Gabrielou Sovadinovou, Jana Ziky 1943/24, 708 00 Ostrava 8, IČ: 62359410 (dále jen organizátor). Kontaktní údaje: info@tarika.cz, tel. +420 603 276 527.

Podmínky se vztahují na osoby, které vyplní a odešlou online přihlášku na některý z kurzů či jiných akcí pořádaných organizátorem (dále jen účastník).

Pokud se v podmínkách hovoří o organizované či pořádané akci nebo kurzu, myslí se tím také workshop, seminář nebo přednáška.

Přečte si také Podmínky účasti na pořádaných akcí obsahující informace i o storno podmínkách.

Smysl zdravotních a etických podmínek

 • slouží pro ochranu Vašeho zdraví. Některé zdravotní potíže a stavy opravdu nejsou pro cvičení pánevního dna vhodné.
 • v přihlášce vyplňujte prosím Vaše reálné Jméno a Příjmení, nikoliv přezdívky.
 • účastník kurzu bere na vědomí, že pořádané kurzy a další akce jsou sebezkušenostní a slouží pro osobní rozvoj. Pokud během kurzu dojde k nějaké fyzické či emoční rozladěnosti, neprodleně informujte o tom lektorku kurzu. 
 • je povinností účastníka aktivně vyhledat lektorku kurzu ještě před jeho začátkem a informovat ji, pokud má nějaké jiné zdravotní omezení, které jinak nebrání se kurzu zúčastnit. Lektorce to umožní účastníka  upozornit, pokud by některá cvičení pro něj nebyla vhodná. Povinnost a zodpovědnost účastníka informovat lektorku platí i v případě, že se jeho stav změnil až v průběhu kurzu a vyskytla se nová fyzická či psychická omezení. Pokud během kurzu dojde k nějaké fyzické či emoční rozladěnosti, neprodleně informujte o tom lektorku kurzu. Lektorka je vázánmlčenlivostí o sdělených skutečnostech.

Přečte si následující prohlášení, které je součástí  Zdravotních a etických podmínek
účasti na kurzech organizované Gabrielou Sovadinovou.

Slouží k bezpečnému přístupu k Vašemu zdraví,
včetně ochrany know how metody 3×3
(u kurzů Tajemství pánevního dna I. a II.)
Souhlas k těmto podmínkám je součástí přihlášky na kurzy pánevního dna. 

Prohlašuji a souhlasím

 • prohlašujete, že jste starší 18 let,
 • nejste v péči psychiatra a neberete psychofarmaka (ani jste v posledních 3 letech nebrala),
 • nejste v akutním traumatu (ani jste v posledních 3 letech nebyla), 
 • nejste závislá na alkoholu, ani jiných omamných rostlinách a látkách (ani jste v posledních 3 letech nebyla),
 • nebudete před kurzem, a zejména na kurzu požívat alkohol, ani jiné omamné rostliny a látky,
 • nejste v prvním, ani třetím trimestru těhotenství (menstruace účasti na kurzu nebrání),
 • nejste vážně nemocná – jakékoliv gynekologické zdravotní potíže, které souvisí s tématem kurzu máte povinnost oznámit lektorce spolu s přihláškou (vepsat je do poznámky formuláře), a také těsně před zahájením kurzu oznámit lektorce na místě (karcinomy, myomy, endometrióza a jiné),
 • U kurzů Tajemství pánevního dna I. a II. dále platí, že masérky, trenérky, koučky, cvičitelky a ženy z příbuzných oborů, berou na vědomí, že kurz je pouze pro Vaši osobní potřebu, NEnahrazuje Certifikovaný kurz lektorek a Vy nemáte oprávnění na jeho základě Metodu 3×3 (a to ani její části) vyučovat, komerčně na znalostech z kurzu profitovat ve svém vlastním podnikání, státní ani soukromé praxi,
 • U kurzů Tajemství pánevního dna I. a II. dále platí, že Metoda 3×3 (včetně skript a dalších materiálů) je autorské dílo a know how Renaty Sahani. Autorský zákon Zákon č. 121/2000 Sb.,
 • kurzy pánevního dna jsou prevencí v rámci regenerace a seberozvoje, nikoliv léčbou. Zda je pro Vás kurz vhodný se předem poraďte se svým ošetřujícím lékařem.
 • kurzy nenahrazují lékařskou  ani psychoterapeutickou péči,
 • prohlašujete, že nejste v procesu umělého oplodnění, ani inseminace IVF, IVN,
 • kurzu se účastníte plně na vlastní přání a zodpovědnost (počítejte s možnou emoční rozladěností po kurzu, s možnými bolestmi podbřišku, v kříži či s namoženým pánevním dnem, průjmem apod).

Svým podpisem potvrzujte, (budete podepisovat před kurzem), že jste vcelku emočně vyrovnaná a máte zdravou schopnost přiměřené sebereflexe, lektorka nenese zodpovědnost za špatně aplikované a provedené cviky, techniky a doporučení z kurzu.
Po kurzu máte možnost podpory lektorky přes email: info@tarika.cz, nebo mobil: 603 276 572.

Název kurzu: 
Datum a místo konání kurzu:
Lektorka kurzu:
Organizátor kurzu: 

Přejít nahoru